Tour de Pologne 2023 na Podolanach!

Wyścig Tour de Pologne wrócił do Wielkopolski po 16 latach!

Rusza Konkurs Zielony Poznań 2023

Zapraszamy do udziału w konkursie Zielony Poznań 2023!

Wiosenne porządki 2023

W dniach 21-23 kwietnia 2023 mieszkańcy Podolan posprzątali swoje otoczenie. Dziękujemy!

Wznawiamy dyżury Rady Osiedla w nowej siedzibie

Z wielką radością wznawiamy dyżury Rady Osiedla – zobacz harmonogram. Zapraszamy do naszej nowej siedziby w Pawilonie na terenie szkoły.

Wizyta Prezydenta Mariusza Wiśniewskiego i objazd Podolan

30 września 2022 gościliśmy na Podolanach pana prezydenta Mariusza Wiśniewskiego wraz z przedstawicielami ZDM, MIR i Straży Miejskiej.

Pokaz Nieba z Karolem Wójcickim

Zapraszamy na nocną obserwację Nieba z Karolem Wójcickim w sobotę 23 lipca od godziny 21:30 do świtu!

Rusza Konkurs Zielony Poznań 2022

Zapraszamy do udziału w konkursie Zielony Poznań 2022!

Przypominamy o konieczności złożenia DEKLARACJI NA WYWÓZ ŚMIECI!

Z dniem 1 stycznia 2022 r. Miasto Poznań wystąpi ze Związku Międzygminnego GOAP. W związku z tym przypominamy o konieczności złożenia nowej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta Poznania. Również opłaty należy wnosić na nowe konto.

Konserwacja cieku Wierzbak 2021

Prosimy o umożliwienie wykonawcy wejścia na tereny prywatne, celem przeprowadzenia robót.

Rusza Konkurs Zielony Poznań 2021

Zapraszamy do udziału w konkursie Zielony Poznań 2021!

Konserwacja cieku Wierzbak

Prosimy o zgłaszanie miejsc wymagających konserwacji na adres: biuro@ropodolany.pl.