RoPodolany.pl

Witamy na Oficjalnej Stronie Internetowej
Rady Osiedla PODOLANY w Poznaniu.

Podolany to dzielnica Poznania o powierzchni 5,3 km², zamieszkana przez
8.475 osób (dane z marca 2021). Rady Osiedli są organami pomocniczymi Rady Miasta. Osiedlowi radni są do nich wybierani w wyborach bezpośrednich większością głosów. Rady Osiedli mają wg Statutu m. Poznania (miejskiej konstytucji) funkcję opiniodawczą. Są one ważnym elementem łączącym mieszkańców z władzami miejskimi. Wykonywaniem uchwał Rady zajmuje się Zarząd Osiedla. Wszyscy członkowie Rady i Zarządu Osiedla Podolany wykonują swoje obowiązki społecznie – za swoją pracę nie pobierają wynagrodzenia.