Witamy na Oficjalnej Stronie Internetowej
Rady Osiedla PODOLANY w Poznaniu.

Podolany to dzielnica Poznania o powierzchni 5,3 km², zamieszkana przez 9.210 osób,
w tym 8.981 osób jest zameldowanych na pobyt stały, a 229 osób na pobyt czasowy. Zameldowanych mieszkańców w budynkach wielorodzinnych jest łącznie 2.480 osób (wszystkie dane pochodzą ze stycznia 2023). Rady Osiedli są organami pomocniczymi Rady Miasta. Osiedlowi radni są do nich wybierani w wyborach bezpośrednich większością głosów. Rady Osiedli mają wg Statutu m. Poznania (miejskiej konstytucji) funkcję opiniodawczą. Są one ważnym elementem łączącym mieszkańców z władzami miejskimi. Wykonywaniem uchwał Rady zajmuje się Zarząd Osiedla.
Wszyscy członkowie Rady i Zarządu Osiedla Podolany wykonują swoje obowiązki społecznie – za swoją pracę nie pobierają wynagrodzenia.