Konserwacja cieku Wierzbak 2023

Prosimy o zgłaszanie miejsc wymagających konserwacji (do 19.10.2023) oraz umożliwienie wykonawcy wejścia na tereny prywatne, celem przeprowadzenia robót.

Wiosenne porządki 2023

W dniach 21-23 kwietnia 2023 mieszkańcy Podolan posprzątali swoje otoczenie. Dziękujemy!

Przypominamy o konieczności złożenia DEKLARACJI NA WYWÓZ ŚMIECI!

Z dniem 1 stycznia 2022 r. Miasto Poznań wystąpi ze Związku Międzygminnego GOAP. W związku z tym przypominamy o konieczności złożenia nowej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta Poznania. Również opłaty należy wnosić na nowe konto.

Konserwacja cieku Wierzbak 2021

Prosimy o umożliwienie wykonawcy wejścia na tereny prywatne, celem przeprowadzenia robót.

Konserwacja cieku Wierzbak

Prosimy o zgłaszanie miejsc wymagających konserwacji na adres: biuro@ropodolany.pl.

Podsumowanie Grantu Osiedlowego 2019

Rozpoczęła się coroczna konserwacja cieku Wierzbak.

Rozpoczęła się konserwacja cieku Wierzbak

Rozpoczęła się coroczna konserwacja cieku Wierzbak.

Skip to content