Aktualności Rekreacja

Rusza Konkurs Zielony Poznań 2024

Jak co roku, w miesiącach letnich zapraszamy do udziału  w konkursie Zielony Poznań. To już 31 edycja!
Zgłaszać można BALKONY, OGRODY, ZIELEŃCE, działki ROD, PASY ZIELENI oraz ZIELONE DACHY.
Wypełnione zgłoszenie prosimy wysłać mailowo na adres: biuro@ropodolany.pl
Można też zgłaszać się telefonicznie do radnej Doroty Cymerys – tel. 61 840 05 60.
Końcowy termin na zgłoszenia to 2 sierpnia br.
Podolany zawsze słynęły z przepięknych ogrodów oraz miejsc na podium tego szacownego konkursu, dlatego gorąco zachęcamy Państwa do udziału.
Poniżej kilka zdjęć zwycięskich ogrodów z roku 2020. Autor zdjęć: Katarzyna Zemer, Rada Osiedla Podolany

Harmonogram organizacji konkursu „Zielony Poznań” na rok 2024

  1. Powołanie komisji konkursowych:

do 5 lipca 2024 r. – powołane zostaną przez Dyrektora Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta w uzgodnieniu z Dyrektorem Wydziału Działalności Gospodarczej     i Rolnictwa komisje konkursowe złożone z przedstawicieli rad osiedli, oceniające                          i wybierające obiekty zgłoszone na terenach tych osiedli.

  1. Przyjmowanie kart zgłoszeń do konkursu:

     Termin: 08.07 – 02.08.2024 br.  – komisje konkursowe działające na terenach Rad Osiedli znajdujących się na terenie miasta Poznania przyjmują od uczestników karty zgłoszeń  do udziału w konkursie „Zielony Poznań”.

  1. Ocena i wybór zgłoszonych obiektów:

    Termin:  05.08-16.08.2024 r. – komisje konkursowe dokonują oceny i wyboru obiektów     zgłoszonych do I etapu w konkursie.

  1. Przekazanie protokołów do 25 sierpnia 2024 r. – osoba z komisji przekaże protokół z oceny i wyboru obiektów z I etapu konkursu wraz z kartami zgłoszeń oraz obiektami zakwalifikowanymi do II etapu – etap miejski na adres Biura Konkursu:                            Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań lub przez Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych w zamkniętej kopercie z dopiskiem Biuro konkursu „Zielony Poznań”.

5. Objazd Miejskiej Komisji Konkursowej

Termin: 02.09-06.09.2024 r. – Miejska Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Poznania dokona oceny i wyboru obiektów zakwalifikowanych do II etapu konkursu.

 

wrzesień/listopad br. –         komisje po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
lub emailowym zgłaszają się do tut. Wydziału po odbiór dyplomów i nagród dla uczestników konkursu I etapu
oraz dla członków komisji ds. oceny i wyboru obiektów zakwalifikowanych do I etapu osiedlowego konkursu „Zielony Poznań”.

Skip to content