Aktualności Parki, place i zieleńce

Konserwacja cieku Wierzbak

Bardzo prosimy o informacje od właścicieli posesji, na terenie których znajduje się ciek Wierzbak o niezbędnych do wykonania pracach konserwacyjnych (do 14 kwietnia) – zał. pismo WOŚ, na adres: biuro@ropodolany.pl

Skip to content