Konserwacja cieku Wierzbak 2021

Prosimy o umożliwienie wykonawcy wejścia na tereny prywatne, celem przeprowadzenia robót.

Grant dla najlepszych inicjatyw osiedlowych

Środki uzyskane z grantu pozwoliły na modernizację boisk na terenie SP 62

Skip to content