Aktualności Parki, place i zieleńce

Podsumowanie Grantu Osiedlowego 2019

Dziękujemy:

Komisji Grantowej,
Dyrekcji SP62 – p. Melosikowi
oraz Radzie Rodziców
za pomoc w realizacji boiska do siatkówki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w SP62.

Skip to content