Klub Seniora zaprasza na wernisaż prac!

Zobacz najnowsze informacje z Klubu Seniora i dołącz do nas!

Klub Seniora zaprasza na wernisaż swoich prac – wystawę “Prezentacje”
w klubokawiarni PIES,
wystawa trwa od 12
do 31 stycznia 2022.

Przypominamy o konieczności złożenia DEKLARACJI NA WYWÓZ ŚMIECI!

Z dniem 1 stycznia 2022 r. Miasto Poznań wystąpi ze Związku Międzygminnego GOAP. W związku z tym przypominamy o konieczności złożenia nowej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta Poznania. Również opłaty należy wnosić na nowe konto.

Obchody 11 Listopada 2021 pod Pomnikiem Poznańskich Harcerzy

11 Listopada Rada Osiedla oraz Kombatanci złożyli wieńce pod Pomnikiem Poznańskich Harcerzy przy ul. Szarych Szeregów.

Konserwacja cieku Wierzbak 2021

Prosimy o umożliwienie wykonawcy wejścia na tereny prywatne, celem przeprowadzenia robót.

Grant dla najlepszych inicjatyw osiedlowych

Środki uzyskane z grantu pozwoliły na modernizację boisk na terenie SP 62

Klub Seniora działa!

Zobacz najnowsze informacje z Klubu Seniora i dołącz do nas!

Sprzątamy Podolany 18 września 2021

18 września 2021 zapraszamy na ekologiczną akcję sprzątania Podolan.

Zajęcia dla seniorów

Zapraszamy seniorów na bezpłatne zajęcia!

Zbiórka Krwi – 4 września 2021

4 września 2021 zapraszamy na coroczną zbiórkę krwi – autobus będzie czekał na krwiodawców przy ul. Kartuskiej.

Festyn Familijne Podolany 5 września 2021

5 września 2021 zapraszamy na Festyn Familijne Podolany – c.d. obchodów 100-lecie powołania Podolan. Mnóstwo atrakcji dla dzieci.

FESTIWAL PODOLANY

21 sierpnia 2021 od g.16 – Druskienicka przy SPAR. Zapraszamy na 100-lecie powołania Podolan.

Pomoc dla pogorzelców

Państwo Boińscy w wyniku pożaru stracili dach nad głową. Możesz im pomóc…

Retencja na Podolanach

Jak Miasto planuje dbac o retencję i przeciwdziałać lokalnym z podtopieniom.

Skip to content