Aktualności

Geopoz – ważna informacja dla właścicieli nieruchomości, lokali i gruntów

Ważna informacja dla właścicieli nieruchomości – zgłoszone rozbieżności w ewidencji gruntów, budynków i lokali będą usuwane na koszt Skarbu Państwa.

Skip to content