Aktualności Ekologia

Bądź uważny na żaby – wiosenna migracja!

Płazy co roku wędrują pomiędzy miejscami rozrodu (zbiorniki wodne) a siedliskami lądowymi (lasy, łąki, zieleń
miejska), wykorzystywanymi, jako obszary aktywności letniej lub oferujące miejsca do hibernacji w okresie
zimowym. Największe nasilenie śmiertelności drogowej ma miejsce wczesną wiosną, gdy masowo giną
wędrujące do zbiorników ropuchy szare, traszki i żaby brunatne.
Miasto Poznań od lat prowadzi działania w zakresie ochrony płazów na terenie miasta. Dużym krokiem w tym kierunku było uchwalenie w 2011 roku Użytku Ekologicznego “Traszki Ratajskie”, którego głównym celem jest ochrona populacji płazów.
W tym roku Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Zarządem Dróg Miejskich, Miejskim  Inżynierem Ruchu oraz Strażą Miejską  Miasta Poznania podejmują działania
w celu zmniejszenia śmiertelności płazów w czasie migracji.
W tym roku Wydział zaplanował czasowe zamknięcie w godzinach od 18 do 6 rano czterech ulic w Poznaniu w związku z migracją płazów. Do zamkniętych ulic należeć będą: ul. Warmińska, ul. Ku Dębinie, ul. Edwardowo oraz ul. Radarowa.
Czasowe zamknięcie będzie realizowane we współpracy z Zarządem Dróg Miejskich oraz Miejskim Inżynierem Ruchu.
Wydział zwraca się z prośbą o wywieszenie w gablotach plakatu kampanii informacyjnej “Żeby żaby żyły”.
Wydział Klimatu i Środowiska
Skip to content