Smart City Poznań – moduł ODPADY (zastępujący Wywozik)

Zainstaluj aplikację SmartCity – inteligentne miasto!

Klub Seniora Podolany – warszataty kosmetyczne

Zobacz najnowsze informacje z Klubu Seniora i dołącz do nas!

Klub Seniora Podolany – zajęcia artystyczno-techniczne

Zobacz najnowsze informacje z Klubu Seniora i dołącz do nas!

Klub Seniora Podolany – zajęcia brydżowe

Zobacz najnowsze informacje z Klubu Seniora i dołącz do nas!

Klub Seniora – historia

Zobacz najnowsze informacje z Klubu Seniora i dołącz do nas!

Klub Seniora Podolany – wycieczka na wystawę Malczewskiego

Zobacz najnowsze informacje z Klubu Seniora i dołącz do nas!

Klub Seniora Podolany – – joga na krześle

Zobacz najnowsze informacje z Klubu Seniora i dołącz do nas!

Skip to content