Spart City Poznań – moduł ODPADY (zastępujący Wywozik)

Zainstaluj aplikację SmartCity – inteligentne miasto!

Klub Seniora Podolany – warszataty kosmetyczne

Zobacz najnowsze informacje z Klubu Seniora i dołącz do nas!

Klub Seniora Podolany – zajęcia artystyczno-techniczne

Zobacz najnowsze informacje z Klubu Seniora i dołącz do nas!

Klub Seniora Podolany – zajęcia brydżowe

Zobacz najnowsze informacje z Klubu Seniora i dołącz do nas!

Klub Seniora – historia i teraźniejszość (marzec 2023r.)

Zobacz najnowsze informacje z Klubu Seniora i dołącz do nas!