Aktualności Centrum Inicjatyw Lokalnych Klub Seniora

Warsztaty pisania ikon w Klubie Seniora “Podolany”

Zakończony został warsztat pisania ikon w Klubie Seniora “Podolany” . Projekt został sfinansowany przez Miasto Poznań – CIL Podolany i wzięło w nim udział 12 seniorek z Podolan , w tym z Klubu Seniora “Podolany”. Projekt trwał 15 godzin i objął  praktyczną naukę pisania ikon, informacje o historii jako wprowadzenie w duchowy i malarski świat ikony. Pisanie ikony stanowi swego rodzaju modlitwę, dlatego towarzyszy  temu skupienie, refleksja, muzyka cerkiewno-prawosławna. Ikona stanowi też źródło całej ikonografii chrześcijańskiej.
 Powstało 12 ikon na podkładzie gruntowanym na drewnie. Warsztaty cieszą się ogromnym zainteresowaniem, powstała lista rezerwowa,  dlatego w miesiącu październiku organizujemy drugą  bezpłatną edycję pisania ikon dla seniorów. Tym razem warsztat będzie sfinansowany przez Miasto Poznań, przez Fundację  “It’s up  to you”. Przystąpiliśmy do konkursu i projekt zyskał w oczach jurorów uznanie i otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu w okresie od 2 – 31 października. Warsztat będzie trwał 14 godzin, zaś zajęcia odbywać się będą w  cztery kolejne czwartki października w godz. 16-19.30, w pracowni plastycznej w ZSP nr 15. Organizatorem jerst Pracownia Rysunku i Malarstwa Kluby Seniora “Podolany”.
 Należy podkreślić, ze warsztaty dla seniorów prowadzi wysokiej klasy artystycznej trener – Aleksandra Michalska – absolwentka indywidualnej specjalizacji z malarstwa i ikonopisania na Akademii Sztuk Pięknych w Sofii. Studiowała ikonopisanie przez 7 lat pobytu w Bułgarii, w monastyrach oraz w Plovdiv University. Pani Ola prowadzi warsztaty na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie pracuje, prowadzi też  własną Pracownię przy Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu.
Obecnie w Pracowni Plastycznej Klubu Seniora dostępna jest wystawa 12 ikon wykonanych przez podolańskie seniorki. Wystawę zaprezentujemy również w Sali Rady Osiedla w dniu 18 października 2023 podczas comiesięcznego zebrania Klubu. Zapraszamy.
Organizator odpowiedzialny za warsztat Barbara Kubiak-Sobczak
2.10.2023
Skip to content