Aktualności Centrum Inicjatyw Lokalnych Klub Seniora

Zaproszenie na warsztaty – projekt pt. „Seniora portret własny”.”

Pracownia Rysunku i Malarstwa Klubu Seniora Podolany ogłasza nabór do bezpłatnego, 16 godzinnego, plastycznego projektu pt., „Seniora portret własny”. Projekt będzie realizowany w poniedziałki i czwartki od godz. 16-19, począwszy od dnia 27 listopada do 15 grudnia br. Projekt zakończy się wystawą wykonanych prac w Sali Rady Osiedla w dniu 14 grudnia 2023 r. Będzie finansowany ze środków Miasta Poznania w ramach ogłoszonego konkursu przez Fundację Inicjatyw Społecznych It’s Up To You. Zgłoszenia do wyczerpania 12 miejsc, nie później niż do 1 grudnia 2023 godz. 18.
Barbara Kubiak-Sobczak
Koordynator projektu
Zgłoszenia:
klub.seniora.podolany.barbara@gmail.com
tel. 607 997 613
Poznań, dnia 21 listopada 2023 r.

Gratulujemy Pani Barbarze uzyskania kolejnego dofinansowania!
Elżbieta Sobkowiak, Zarząd Osiedla Podolany

Skip to content