Aktualności

Statystyki pracy Straży Miejskiej w 2023 roku

Witam, przekazuję statystykę zgłoszeń realizowanych przez Straż Miejską tj. pracowników naszego referatu Jeżyce, strażników referatu Eko-patrol oraz referatu Interwencyjnego, w 2023 roku (w porównaniu do lat 2020-2022 oraz z podziałem na poszczególne kategorie w rejonie Osiedli).

Jednocześnie informuję, że do stanowiska dowodzenia (oficera dyżurnego) Straży Miejskiej Miasta Poznania w 2023 roku wpłynęło ponad 10752 interwencje dotyczące obszaru, który jest pod opieką referatu Jeżyce, co stanowi, podobnie jak i w latach poprzednich, ok. 15% wszystkich interwencji zgłaszanych Straży Miejskiej. W 2023 roku, w sumie, Straż Miejska zarejestrowała ok. 71307 interwencji.

Aktualnie w Referacie Jeżyce pracuje 10 strażników rejonowych oraz 3 aplikantów (4 mężczyzn oraz 9 kobiet). Do naszej dyspozycji pozostają dwa radiowozy wyposażone w defibrylatory oraz apteczki pierwszej pomocy, motocykle i rowery elektryczne. Dzięki Państwa wsparciu w ubiegłym roku m.in. wymieniliśmy na nowocześniejszy sprzęt komputerowy i urządzenie wielofunkcyjne.

W imieniu całego podległego mi zespołu, chciałbym bardzo Państwu podziękować za okazywane wsparcie, ubiegłoroczne wspólne inicjatywy, oraz przekazywane nam do realizacji interwencje. Wierzę że nasze działania i wysiłki w rozwiązanie istotnych dla Mieszkańców spraw zostały przez Państwa dostrzeżone.

Jeszcze raz dziękuję za dotychczasową, owocną współpracę i życzę Państwu powodzenia w nadchodzących wyborach do Rad Osiedli.

kierownik referatu Bartosz Biały

Straż Miejska Miasta Poznania
ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań
 
Referat Jeżyce
Skip to content