Aktualności Inwestycje

Na prośbę Aquanet S.A. zbieramy wnioski dot. budowy/modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Aquanet S.A. rozpoczyna prace nad przygotowaniem Programu działań inwestycyjnych Aquanet S.A. na lata 2025-2034 (PDI) oraz Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2025-2028 (WPRiM).

W związku z powyższym tutejszy Wydział zwraca się do Państwa z prośbą o nadsyłanie wniosków inwestycyjnych. Wnioski prosimy składać na formularzu Karty opisu wnioskowanego zadania inwestycyjnego (w załączniku).

Prosimy o przysyłanie wniosków na adres: biuro@ropodolany.pl do dnia 14 lutego br.

Utrudnienia na ul. Kartuskiej
Skip to content