Aktualności Ekologia

Smart City Poznań – moduł ODPADY (zastępujący Wywozik)

W aplikacji Smart City Poznań został uruchomiony moduł odpadowy

pozwalający m.in. na sprawdzenie harmonogramu odbiorów odpadów komunalnych. Tym samym miejska aplikacja zyskuje kolejną, istotną z punktu widzenia poznanianek i poznaniaków, funkcjonalność. Co ważne, informacje z kilku obszarów codziennego życia — m.in. w kategoriach biznes, seniorzy, kultura, osiedla, powietrze, bezpieczeństwo, awarie, transport — będą dostępne w jednej aplikacji na urządzeniach mobilnych.

Moduł opadowy w Smart City Poznań zastępuje dotychczasową aplikację Wywozik Poznań.
 Aplikację Smart City Poznań należy pobrać na smartfon ze Sklepu Play (urządzenia
 z programem Android) lub z AppStore (na urządzenia z systemem iOS). Następnie trzeba zarejestrować swoje konto i potwierdzić ten fakt przez wiadomość wysłaną na adres poczty elektronicznej. Uwaga! Niektóre funkcje SCP będą wymagały dodatkowej weryfikacji tożsamości, np. podania imienia i nazwiska (przy zgłaszaniu nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, czy rejestracji konta PEKA). Osoby już korzystające ze Smart City Poznań powinny zaktualizować swoją aplikację. W zależności od ustawień w telefonie, jest to proces automatyczny lub wymagający potwierdzenia operacji przez użytkownika. 

Jak to działa?

Po wejściu w moduł odpadowy użytkownik wpisuje interesujący go adres (lokalizacji może być kilka), zapisuje go oraz definiuje czy jest to nieruchomość zamieszkana, czy niezamieszkana. Dostęp do harmonogramu odbioru poszczególnych frakcji odpadów jest natychmiastowy. Aplikacja daje możliwość prześledzenia harmonogramu odbiorów dla całego roku. Jest również opcja uruchamiająca powiadomienia o terminach odbioru odpadów, a także przeniesienia tych komunikatów do własnego kalendarza w telefonie.
 Ponadto w module będą zamieszczane komunikaty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi, np. przypomnienie o odbiorach choinek.
 Zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnienie załączonej grafiki i materiału informacyjnego z wykorzystaniem bezpłatnych kanałów komunikacyjnych, którymi Państwo dysponujecie.

Skip to content