Konserwacja cieku Wierzbak 2021

Prosimy o umożliwienie wykonawcy wejścia na tereny prywatne, celem przeprowadzenia robót.

Konserwacja cieku Wierzbak

Prosimy o zgłaszanie miejsc wymagających konserwacji na adres: biuro@ropodolany.pl.