Aktualności Klub Seniora

Klub Seniora – historia

Klub Seniora Podolany

Historia

W 2012 powstał przy Radzie Osiedla Podolany Klub Seniora „Uśmiechnij się”. Liderką Klubu została  radna, pani Danuta Trzebowska . Klub działał do czasu wybuchu epidemii Covid 19 , tj do 2019 roku, a następnie z powodu remontu SP nr 62 – gdzie mieściła się siedziba Klubu, -działalność zanikła. W roku szkolnym 2021/2022 działała tylko pracownia malarska.

W lipcu 2022 roku, po zakończeniu remontu szkoły i po przekształceniu SP 62 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, z inicjatywy Rady Osiedla Podolany i radnej pani Grażyny Dudzińskiej reaktywowano działalność Klubu. Na zebraniu ogólnym  seniorów z Podolan w dniu 11 lipca 2022 r. postanowiono podjąć  przerwaną działalność i zmienić nazwę Klubu na KS „Podolany”. Tego dnia powstała też grupa inicjatywna składająca się z uczestniczek pracowni plastycznej STiSK tworząc Tymczasowy Zarząd Klubu, z mandatem do czasu  wyborów w 2023 roku.

Klub Seniora „Podolany” działa przy Radzie Osiedla Podolany. Tymczasowy Zarząd Klubu pracuje w składzie 5 osobowym, nie pobiera żadnego wynagrodzenia, pracuje pro publico bono. Klub Seniora nie posiada osobowości prawnej, działa jako grupa nieformalna przy Radzie Osiedla Podolany.
Siedziba Klubu Seniora Podolany mieści się w sali Rady Osiedla Podolany w nowym pawilonie ZSP nr 15, zaś pracownia plastyczna ulokowana została w piwnicy w starej Szkole.

Obecnie do Klubu należą 63 osoby na podstawie  dobrowolnego przystąpienia w formie ankiety.  Przynależność do Klubu Seniora jest bezpłatna.

Projekty inicjowane i  zorganizowane w Klubie Seniora są finansowane przez uczestników poszczególnych zajęć w całości lub części, lub bezpłatnie w przypadku uzyskania grantów w drodze konkursów. Nabór na poszczególne działania jest każdorazowo ogłaszany poprzez maile, WhatsApp, stronę www. ropodolany.pl – zakładka Klub Seniora oraz na portalu Podolany .info, a także podczas comiesięcznych spotkań ogólnych Klubu.

Działające od 2010 r w SP 62 Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury, które prowadziło pracownię plastyczną i galerię wystawienniczą „2.pietro” dla dzieci szkolnych i seniorów, w związku z  likwidacją z dniem 31 października 2022 r., przekazało wyposażenie pracowni plastycznej wraz z kolekcją obrazów i plakatów RO, które zdobią pracownię i przyległy korytarz.

Siedziba:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, 60-447 Poznań, ul. Druskienicka 32, sala Rady Osiedla Podolany, nowy Pawilon, na antresoli.

Dyżury Zarządu Klubu „Podolany:

każda trzecia środa miesiąca godz. 15:30, nowy Pawilon, sala Rady Osiedla Podolany

Spotkania ogólne seniorów:

każda trzecia środa miesiąca godz. 16, nowy Pawilon szkolny, sala Rady Osiedla na antresoli.

Opracowała:
Barbara Kubiak-Sobczak, Poznań; 20.III 2023r.

Zobacz, co się dzieje u nas w Klubie Seniora i dołącz! Jesteśmy otwarci na każdą nową osobę! Zapraszamy!
Skip to content