Aktualności Klub Seniora

Klub Seniora – historia i teraźniejszość (marzec 2023r.)

Klub Seniora Podolany

Historia

W 2012 powstał przy Radzie Osiedla Podolany Klub Seniora „Uśmiechnij się”. Liderką Klubu została  radna, pani Danuta Trzebowska . Klub działał do czasu wybuchu epidemii Covid 19 , tj do 2019 roku, a następnie z powodu remontu SP nr 62 – gdzie mieściła się siedziba Klubu, -działalność zanikła. W roku szkolnym 2021/2022 działała tylko pracownia malarska. W lipcu 2022 roku, po zakończeniu remontu szkoły i po przekształceniu SP 62 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, z inicjatywy Rady Osiedla Podolany i radnej pani Grażyny Dudzińskiej reaktywowano działalność Klubu.
Na zebraniu ogólnym  seniorów z Podolan w dniu 11 lipca 2022 r. postanowiono podjąć  przerwaną działalność i zmienić nazwę Klubu na KS „Podolany”. Tego dnia powstała też grupa inicjatywna składająca się z uczestniczek pracowni plastycznej STiSK tworząc Tymczasowy Zarząd Klubu, z mandatem do czasu  wyborów w 2023 roku. Klub Seniora „Podolany” działa
przy Radzie Osiedla Podolany. Zarząd Klubu pracuje w składzie 5 osobowym, nie pobiera żadnego wynagrodzenia, pracuje pro publico bono. Do reprezentacji zewnętrznej Klubu Seniora Podolany i kontaktów z ZSP nr 15 oraz Radą Osiedla Podolany powołana została Barbara Kubiak-Sobczak. Klub Seniora nie posiada osobowości prawnej, działa jako grupa nieformalna przy Radzie Osiedla Podolany.
Siedziba Klubu Seniora Podolany mieści się w sali Rady Osiedla Podolany w nowym pawilonie ZSP nr 15, zaś pracownia plastyczna ulokowana została w piwnicy w starej Szkole.
Obecnie do Klubu należą 54 osoby na podstawie  dobrowolnego przystąpienia w formie ankiety.  Przynależność do Klubu Seniora jest bezpłatna – wymagane jest jedynie złożenia pisemnej ankiety/deklaracji RODO i oświadczenia o ubezpieczeniu NNW (dot. przebywania na terenie ZSP nr 15 w Poznaniu, ul. Druskienicka 32 w czasie organizowanych zajęć przez Klub Seniora).
Projekty inicjowane i  zorganizowane w Klubie Seniora są finansowane przez uczestników poszczególnych zajęć w całości lub części, lub bezpłatnie w przypadku uzyskania grantów w drodze konkursów. Nabór na poszczególne działania jest każdorazowo ogłaszany poprzez maile, WhatsApp, stronę www. ropodolany.pl -> zakładka Klub Seniora oraz na portalu Podolany .info, a także podczas comiesięcznych zebrań Klubu.
Działające od 2010 r w SP 62 Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury, które prowadziło pracownię plastyczną i galerię wystawienniczą „2.pietro” dla dzieci szkolnych i seniorów, w związku z  likwidacją z dniem 31 października 2022 r., przekazało Klubowi Seniora wyposażenie pracowni plastycznej wraz z kolekcją obrazów i plakatów, które zdobią pracownię i przyległy korytarz.

Teraźniejszość i działalność

Od 1 października 2022 w pracowni plastycznej Klubu Seniora prowadzone były :

 • miesięczny warsztat z florystyki z trenerem  Grażyną Włodarczyk, opłacony przez podmiot zewnętrzny, materiały własne
 • całoroczny kurs rysunku i malarstwa ( każdy piątek godz. 10 – 12.30 ) z trenerką, artystą plastykiem Małgorzatą Zgoła, finansowany przez uczestników kursu, część materiałów zakupiona została w I półroczu 2022 przez Radę Osiedla Podolany;
 • miesięczny warsztat malowania aniołów na deskach z  wykorzystaniem technik pisania ikon z trenerką Małgorzatą Zgoła, finansowany przez seniorów;
 • miesięczny warsztat malowania na  jedwabiu realizowany w ramach konkursu Akademii Aktywności Senioralnej 2022 i Stowarzyszenie Działamy Razem, finansowany z budżetu miasta Poznania prowadzony przez Barbarę Kubiak-Sobczak i Małgorzatę Zgoła, projekt sfinansowany przez budżet Miasta Poznania;
 • organizujemy zniżkowe wejścia na spektakle do Opery oraz na comiesięczne koncerty Orkiestry Kameralnej Amadeus w Auli UAM; zainteresowani za bilety płacą sami;
 • zorganizowaliśmy wycieczkę do Koźmina, którą sfinansowali uczestnicy projektu.

W planie Klubu Seniora Podolany na rok 2023 i następne lata , m.in:

 • kontynuowanie comiesięcznych zebrań ogólnych łączonych ze spotkaniami z ciekawymi ludźmi ze świata kultury i sztuki, medycyny i zdrowia, psychologiem i prawnikiem itp.,
 • realizacja cyklu spotkań dot. zdrowia seniorów, turystyki pieszej, krajowej, zagranicznej, bezpieczeństwa ludzi starszych,
 • utworzenie od stycznia 2023 r. grupy brydżowej,
 • utworzenie grupy gier stolikowych, ćwiczących pamięć;
 • kontynuacja kursu rysunku i malarstwa;
 • kurs malowania na jedwabiu;
 • warsztat pisania ikon;
 • warsztat rękodzieła artystycznego (haft ręczny, roboty na drutach i szydełku, decoupag’e);
 • kurs florystyki ogólnej;
 • kurs kroju i szycia w tym patchwork i haft maszynowy.
 • W zależności od zainteresowań rozważamy: kurs tańca, zumby, warsztaty komputerowe, obsługi FB, Internetu, poczty mailowej, nordic walking, ułatwienie skorzystania z ćwiczeń gimnastycznych (zdrowy kręgosłup, joga), kurs języka obcego, wczasy dla seniora, plener malarsko-wypoczynkowy w Kołobrzegu, wyjścia do muzeów, wycieczki turystyczne krajowe i zagraniczne, spacery turystyczne po mieście Poznaniu i okolicy.

Siedziba:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, 60-447 Poznań, ul. Druskienicka 32, sala Rady Osiedla Podolany, nowy Pawilon, na antresoli.

 1.  

Dyżury Zarządu Klubu „Podolany:

każda trzecia środa miesiąca godz. 15, nowy
Pawilon, sala Rady Osiedla Podolany

Spotkania ogólne seniorów:

każda trzecia środa miesiąca godz. 16, nowy Pawilon szkolny, sala Rady Osiedla na antresoli.

Opracowała:
Barbara Kubiak-Sobczak
Poznań; 26.XI 2022r

Zobacz, co się dzieje u nas w Klubie Seniora i dołącz! Jesteśmy otwarci na każdą nową osobę! Zapraszamy!