Prace prowadzone są na odcinku od ulicy Strzeszyńskiej do ulicy Karpińskiej. Na części między ulicami Cieszkowskiego i Karpińskiej powstanie jezdnia z kostki domino eko oraz chodniki z kostki cegiełki. W wąskim przesmyku od ulicy Cieszkowskiego do Strzeszyńskiej zostanie natomiast wybudowany ciąg pieszo-rowerowy, który będzie połączeniem z istniejącą drogą rowerową na ulicy Strzeszyńskiej i jednocześnie skróci drogę do przystanku autobusowego.
Oprócz wspomnianych nawierzchni dla kierowców, rowerzystów i pieszych – w ramach prac zostanie wykonane odwodnienie ulicy.
Przebudowa zakończy się w styczniu 2024 roku, a całkowity koszt prac to prawie 660 tys. złotych – ze środków będących w dyspozycji Rady Osiedla Podolany.

W tym roku wybudowana została również końcowa część ulicy przez Stowarzyszenie Budowy Ulicy Danysz, z dofinansowaniem Miasta. Dziękujemy za zaangażowanie mieszkańców w ten wspólny projekt! Praca z Wami to prawdziwa przyjemność!