Aktualności Inwestycje

Zbiorniki na ul. Zakopiańskiej – informacje z Aquanet Retencja

Działając w imieniu Aquanet S.A., na podstawie umowy o świadczenie usług, Aquanet Retencja Sp. z o.o. w odpowiedz na pismo WJPM-II.7021.7.49.2021 z dnia 16 maja 2022r.  przedstawiamy odpowiedzi  na   na  postawione  przez Państwa pytania:

1.  Na  jakich  zasadach  działają  zbiorniki  zbierające  deszczówkę z ul. Zakopiańskiej.

W  ul.  Zakopiańskiej (ul. Biskupińska – ul. Morszyńska) został wybudowany  kanał  deszczowy  z  rur  PVC315  o długości 380,25 m, PVC400 o długości  277,91  m oraz przykanaliki PVC200 długości 84,74 m zakończone 23 wpustami  deszczowymi.  Został  wybudowany  zbiornik  retencyjny  z  7 szt. zbiorników  żelbetowych  o  pojemności  10  m3  każdy. Wybudowany zbiornik retencyjny  nie posiada odpływu. Dlatego konieczne jest jego opróżnianie. W tym celu został zamontowany system powiadamiania o napełnieniu przesyłający informację za pośrednictwem modułu GSM.

2.  Kiedy  Aquanet  otrzymuje  powiadomienie o przepełnieniu zbiorników i w jaki sposób.

Powiadomienie   o   poziomie  wód  opadowych  i  roztopowych  w zbiorników  jest  przesyłana  do  Inżynierów  Utrzymania Ruchu Aquanet S.A. powiadomieniem SMS. IUR wysyła pojazd typu Wuko do opróżnienia zbiorników.

3. Czy zbiorniki są podpięte do informatycznego systemu monitorowania.

Zbiorniki  są  wyposażone  w  system  pływaków  informujących o określonym poziomie wód opadowych i roztopowych w zbiorniku retencyjnym.

4. Kto odpowiada za opróżnianie zbiorników.

Za  opróżnianie zbiorników odpowiada Aquanet S.A. na mocy Umowy dzierżawy z Miastem Poznań.

5. Jak często będą opróżniane.

Zbiorniki  będą  opróżniane  po otrzymaniu informacji z systemu powiadamiania o wysokim poziomie wody w zbiorniku, przy czym zbiorniki będą dodatkowo  opróżniane  w  przypadku  informacji  o  możliwych  intensywnych opadach atmosferycznych.

6. Czy opróżnianie będzie uwzględniało ostrzeżenia o deszczach nawalnych.

Tak, będzie uwzględniało zgodnie z powyższą odpowiedzią.

7.  Do  kogo  mieszkańcy mogą zgłaszać fakt przepełnienia lub inne sytuacje awaryjne  –  prosimy  o podanie konkretnych telefonów, maila działających w trybie 24h.

Wszelkie spostrzeżenia dotyczące sieci kanalizacji deszczowej w ul.  Zakopiańskiej  oraz  zbiornika  retencyjnego można zgłaszać na telefon alarmowy  Aquanet  S.A. 994  oraz  adres  mailowy: 994@aquanet.pl. Kontakt
dostępny 24h.

Zakopiańska
Skip to content