Sprawozdanie Rady Osiedla Podolany – kwiecień 2022

Kliknij, aby otworzyć plik

Zapraszamy do zapoznania się z kwietniowym numerem sprawozdania Rady Osiedla Podolany.

Post Author: Elżbieta Sobkowiak