Aktualności Transport

Propozycja ZTM dotycząca tras autobusowych

30 maja otrzymaliśmy pismo z ZTM z prośbą o wyrażenie opinii na temat projektu zmian w układzie dziennych linii autobusowych obsługujących północną
część miasta Poznania. Będziemy o tym dyskutować na najbliższej sesji Rady Osiedla. Zachęcamy do wnikliwej analizy załączonego dokumentu i czekamy na opinie mieszkańców. Obserwujemy również to, co się dzieje w mediach społecznościowych po artykule ZTM.
Największy niepokój mieszkańców budzi zawieszenie linii 168, historycznie związanej z Podolanami, która dawała nam bezpośrednie połączenie z Dworcem Głównym. Mieszkańcy spontanicznie zbierają podpisy pod petycją przeciwko temu zawieszeniu.

Skip to content