Aktualności Ekologia

Aquanet przygotowuje projekt zbiornika retencyjnego przy ul. Straży Ludowej 3

Nazwa zadania: 0-05-21-109-1 – Zlewnia Wierzbaka – system retencji na cieku Wierzbak w rejonie Podolan – budowa zbiornika retencyjnego ZR 3 przy ul. Straży Ludowej.

Na spotkaniu przedstawiona została koncepcja zagospodarowania terenu na działkach pozyskanych przez miasto w 2021 roku. Zbiornik retencyjny ZR3 na Podolanach ma mieć pojemność około 3000 m3 i służyć do magazynowania wody opadowej. Woda zebrana w zbiorniku będzie wykorzystywana do podlewania zieleni na osiedlu gdyż w ramach inwestycji przewidziano budowę studni. Zbiornik będzie pełnił głownie funkcję przeciwpowodziową, ponieważ będzie ograniczał spływ wody w dalszej części cieku, która w trakcie nawalnych deszczy powodowała zalewanie prywatnych posesji.

W ramach inwestycji oprócz budowy zbiornika przebudowany zostanie rów Wa-10-2, który znajduje się po północnej stronie osiedla Rodzinne Podolany. W ramach inwestycji powstaną również drogi techniczne do obsługi zbiornika oraz przepusty. Utwardzona zostanie droga dojazdowa znajdująca się na terenie prywatnym w formie kostki drenażowej, która będzie służyć również mieszkańcom pobliskiego osiedla. Zaplanowane zostały również ławeczki oraz pozostawiono istniejącą już zieleń w części inwestycji. Dodatkowo zaplanowano wysianie terenu mieszanką traw. Jak przekonują przedstawiciele Aquanet Retencje w ramach prac usunięte zostaną jedynie dwa drzewa kolidujące z inwestycją.

Obecnie trwa opracowanie projektu, które ma się zakończyć do czerwca 2024 roku. Prace budowlane miałyby się rozpocząć najwcześniej w 2025 roku i potrwać około pół roku. Inwestycja ma być realizowana przez spółkę Aquanet Retencje, która jest odpowiedzialna za gospodarkę wodno-ściekową na terenie Poznania.

Skip to content