Aktualności

Podziękowanie dla dyrekcji SP62

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o rezygnacji p. Wojciecha Melosika ze stanowiska dyrektora szkoły, a także o odejściu p. wicedyrektor Elżbiety Samulskiej na zasłużoną emeryturę. 

Pan Wojtek przez 18 lat pracy był bardzo dobrym managerem naszej szkoły, dbającym w równym stopniu o wysoką jakość nauczania naszych dzieci, dobre warunki pracy i rozwoju nauczycieli oraz zadowalający stan majątku szkoły, zaś współpraca z Radą Osiedla układała się naprawdę bezproblemowo. Dzięki tej otwartości praktycznie każdego roku wygrywaliśmy wspólnie dla szkoły środki w ramach budżetu obywatelskiego: boiska szkolne, bieżnię, siłownię, wiaty rowerowe, plac zabaw, pracownie komputerowe, malowanie i remont pomieszczeń, dojazd od ul. Dukielskiej… Mało kto wie, że potem właśnie dyrektor szkoły je realizował i nadzorował, najczęściej podczas kolejnych pracowitych wakacji. Na szczęście za rok, po powrocie z urlopu zdrowotnego, dzieci będą miały szansę ponownie skorzystać z lekcji historii prowadzonych przez Pana Wojtka, które – jak wieść szkolna niesie – od zawsze należały do najciekawszych w SP62. Dziękujemy Panu Dyrektorowi za wszystko, co uczynił dla naszej szkoły i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, a Pani Wicedyrektor dziękujemy za serce włożone w rozwój naszych dzieci.

Na stanowisko dyrektora szkoły została powołana p. Teresa Radomska – życzymy owocnej i dającej satysfakcję pracy w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, z nadzieją na dobrą współpracę.

Elżbieta Sobkowiak, przewodnicząca Zarządu Osiedla Podolany

Skip to content