Aktualności

Organizacja ruchu w rejonie ulic Drwęskiego / Kaczmarka / Wojkowskich i Rugego – nowe informacje 20.03.2024

Informacje z 21 marca 2024:
  1. W dniu 19 marca 2024 otrzymaliśmy odpowiedź ZDM w sprawie naprawy ul. Kaczmarka (dokument można pobrać tutaj).
  2. W dniu 18 marca 2024 otrzymaliśmy do wiadomości pismo MIR skierowane do Dyrektora ZDM (dokument można pobrać tutaj).
  3. Do dnia 6 lutego 2024 zebraliśmy Państwa opinie nt. zaproponowanej przez MIR 27.01.2024 nowej organizacji ruchu, a wyniki przekazaliśmy do MIR wraz z uchwałą w dniu 12 lutego br. – negatywna opinia wobec zaproponowanych zmian (dokument można pobrać tutaj). Wyniki ankiety są również w tabeli poniżej. Ze względu na dane osobowe, adresy, itp. nie prezentujemy tabel z poszczególnymi głosami mieszkańców, ale zostały one przekazane w całości do MIR. Wyniki anonimowej ankiety internetowej są dostępne tutaj.
  4. 1 lutego 2024 radna Barbara Dudzińska rozniosła ulotki z informacją do domów w rejonie ulic Drwęskiego / Rugego / Kaczmarka / Rakowicza / Żniniewiczów / Wojkowskich (dla osób nie korzystających z komputera podany został kontakt telefoniczny).
  5. 27 stycznia otrzymaliśmy pismo i projekt nowej organizacji ruchu od Miejskiego Inżyniera Ruchu. Szczegóły poniżej. Można ją pobrać również tutaj. W najbliższy czwartek będziemy kontaktować się mailowo w tej sprawie z mieszkańcami tego rejonu.
  6. 23 stycznia przedstawiciele Zarządu i Rady Osiedla uczestniczyli w spotkaniu z prezydentem Wiśniewskim, na którym poruszaliśmy ww. sprawę oraz konieczność poprawy sytuacji na skrzyżowaniu ulic Obornicka/Omańkowskiej/Mateckiego.
  7. Listopad 2023 – zebranie i wysłanie propozycji mieszkańców do Miejskiego Inżyniera Ruchu, w formie papierowej za pośrednictwem WWJP oraz mailowo.
  8. 23.11.2023 podczas spotkania w urzędzie miasta z przew. Rady Miasta oraz radnymi PO z naszego okręgu przedstawiona została sytuacja na ul. Kaczmarka/Drwęskiego/Rudego oraz złożony wniosek o środki finansowe na rok 2024 na sygnalizację świetlną lub rondo na skrzyżowaniu ulic Obornicka/Omańkowskiej/Mateckiego (zgodnie z propozycją MIR). 
  9. 28.11.2023 Rada Osiedla podjęła uchwałę – wniosek do Prezydenta o wybudowanie ronda lub świateł na skrzyżowaniu ulic Obornicka/Omańkowskiej/Mateckiego. 
  10. Z-ca przew. Zarządu p. Dudzińska kontaktowała się telefonicznie z MIR w tej sprawie w celu przyspieszenia prac. Otrzymała informację, że analizy przyjętych propozycji trwają i są w opracowywaniu. Dyrektor MIR z pracownikami byli na miejscu na Drwęskiego na dodatkowej wizji. W styczniu (w drugiej połowie) przesłana zostanie propozycja tymczasowych zmian do wprowadzenia w trybie pilnym. Oficjalne pismo poniżej.
 
Bardzo duże natężenie ruchu na ul. Kaczmarka i Drwęskiego wynika z “notorycznego” skracania drogi przez kierowców chcących ominąć korki na ul. Omańkowskiej i Obornickiej. 

Odpowiedź ZDM w sprawie naprawy ul. Kaczmarka

Pismo MIR do ZDM z 18.03.2024

Ankieta wśród mieszkańców - opinie na zaproponowane przez MIR zmiany w piśmie z dnia 27.01.2024

Pismo 13.02.2024 i uchwała Zarządu Osiedla

Pismo 25.01.2024

Pismo 25.01.2024 załącznik

Pismo 19.12.2023

Pismo 17.11.2023

Pismo 17.11.2023 załącznik

PROPOZYCJA MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU przedstawiona na spotkaniu z mieszkańcami 24.10.2023 

źródło: OpenStreetMap
Skip to content