Geopoz – ważna informacja dla właścicieli nieruchomości, lokali i gruntów

GEOPOZ przypomina, że aktualnie zgłoszone rozbieżności w ewidencji gruntów, budynków i lokali będą usuwane na koszt Skarbu Państwa.

Skip to content