Aktualności Centrum Inicjatyw Lokalnych

Wiadomości z sesji budżetowej Rady Osiedla Podolany i spotkania z Prezydentem M. Wiśniewskim

20 czerwca odbyła się sesja budżetowa Rady Osiedla Podolany. Na sesji pojawił się zaproszony gość – Strażniczka Miejska działająca na terenie Podolan – p. Sandra Sawczak (tel. 723 728 426). Radni przekazali najistotniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa i porządku na terenie osiedla oraz zgłosili wiele bieżących spraw.

Dalsze dyskusje dotyczyły zadań na rok 2024 oraz proponowanych zmian w komunikacji miejskiej.

Po dyskusji Rada Osiedla podjęła uchwałę budżetową na rok 2024. W tym roku zaplanowaliśmy środki m.in. na  utrzymanie zieleni i infrastruktury, modernizację przystanków autobusowych oraz urządzeń  w parkach i na skwerach, dodatkowe kosze na śmieci, doświetlenie przejść dla pieszych, chcemy też wykonać brakujący chodnik przy szkole. Przeznaczyliśmy również środki na Centrum Inicjatyw Lokalnych wspierające osiedlowe wydarzenia i działalność senioralną oraz na festyn osiedlowy. 

Rada Osiedla Podolany wyraziła negatywną opinię wobec zamiaru zawieszenia linii 168. Dziękujemy mieszkańcom za spontaniczne zbieranie głosów w tej sprawie – do 20.06.2023 zebrano ponad 1.700 głosów sprzeciwu.
 
Wszystkie uchwały z sesji można – jak zawsze- zobaczyć na stronie Miasta:  http://poznan.pl/osiedla
 
Dzień później, 21 czerwca, podczas wizyty prezydenta Mariusza Wiśniewskiego na Osiedlu, przedstawiliśmy nasze stanowisko wobec planowanych zmian w komunikacji miejskiej władzom Miasta oraz dyrektorowi i pracownikom ZTM.  Otrzymaliśmy obietnicę, że wnioski rady i mieszkańców zostaną wnikliwie przeanalizowane i że nadal korekty są możliwe, a termin wprowadzenia zmian nie jest jeszcze jednoznaczny. Dyrektor ZTM przyjął również nasze zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami dotyczące tych zmian.
Poruszaliśmy równie trudne tematy dotyczące braku monitoringu na terenie osiedla oraz niezrealizowanej dotychczas przez dewelopera, inwestycji drogowej – ronda Jasielska / Zakopiańska / Druskienicka. ZDM podjął procedury prawne w tej sprawie.
Dziękujemy Panu Prezydentowi za przyjęcie zaproszenia, a pracownikom i dyrektorom służb miejskich za przyjazd na Podolany i merytoryczne rozmowy.
 
Elżbieta Sobkowiak, przew. Zarządu Osiedla Podolany
Skip to content