Aktualności

Szukamy Rodziców Zastępczych!

Nawet najlepiej urządzona placówka opiekuńczo-wychowawcza nie zastąpi osoby, która może dać ciepło, uwagę i czas dziecku. Miasto rozpoczęło największą od lat kampanię społeczną dotyczącą pieczy zastępczej. Jej celem jest zwiększenie zainteresowania rodzicielstwem zastępczym.

W 12 poznańskich domach dziecka w Poznaniu każdego roku przebywa około 220 dzieci. –Mamy coraz więcej dzieci, które wymagają wsparcia. Każdego, kto czuje się na siłach, ma dość empatii, a przede wszystkim miłości dla dzieci, zapraszamy do Centrum Wspierania Rodzin na ulicy Swobody. My dajemy całe wsparcie – z tym finansowym i pedegogiczno-psychologicznym włącznie – mówi wiceprezydent Poznania, Jędrzej Solarski.

Rodzicem zastępczym może zostać małżeństwo lub osoby, które nie są w formalnym związku, także singiel, singielka, seniorka lub senior. Nie ma znaczenia wiek, a ważna jest motywacja. Przede wszystkim taka osoba musi kochać dzieci. Kandydat lub kandydatka na rodzica zastępczego ma obowiązek ukończenia szkolenia, a w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca ją musi posiadać stałe źródło dochodu pozwalające na samodzielne utrzymanie. Tylko w przypadku chęci zastania rodzicem zastępczym zawodowym, to opieka nad dziećmi staje się formalną praca za którą rodzic otrzymuje pensję.

Okres przygotowawczy do przyjęcia dziecka trwa do 3 miesięcy. To spotkania, warsztaty i szkolenia, które pozwolą rodzicom na pełne przygotowanie się do nowej roli wobec dzieci. Rodzic zastępczy również na dalszym etapie, gdy dziecko zamieszka już w jego domu, może liczyć na wsparcie, konsultacje i specjalistyczną pomoc.
Wiele osób nie rozróżnia rodzin adopcyjnych od rodzin zastępczych.

Rodzicem zastępczym można zostać na pewien czas w życiu dziecka lub dzieci. Do systemu pieczy zastępczej trafiają bardzo malutkie dzieci, które nie mają nawet roku, a już doznały krzywdy ze strony rodziców. Są też te starsze, które wiele rozumieją z tego, co doświadczyły w swoich złych domach. Im szczególnie trzeba pokazać, czym jest miłość, dobro, szacunek i uwaga, by w przyszłości nie powielały nieszczęśliwego losu. Dzieci doświadczone krzywdą ze strony najbliższych, które trafiają do poznańskich placówek opieki marzą o tym, by ktoś je chciał otoczyć czułą opieką i je pokochał. W ich sytuacji prawnej najlepszym rozwiązaniem prowadzącym do szczęścia i lepszej ich przyszłości jest rodzina zastępcza.
W Poznaniu działa obecnie 381 rodzin zastępczych w których wychowuje się łącznie 530 dzieci. Miasto zachęca kolejne osoby zainteresowane zostaniem rodzicem zastępczym do odwiedzenia strony internetowej: www.poznan.pl/zastepczyrodzic, gdzie szczegółowo przedstawiono wszystkie aspekty łączące się z przyjęciem dzieci do swojego domu, włącznie z finansowym wsparciem udzielanym przez Miasto. Pod specjalnie uruchomionym telefonem – 61 648 60 49 dyżurują specjaliści gotowi odpowiedzieć na wszystkie zapytania dotyczące pieczy zastępczej.

Skip to content