Aktualności

Sprawozdanie Osiedla Podolany za rok 2021

Oddajemy w Państwa ręce skrót sprawozdania rocznego i życzymy miłej lektury.

Elżbieta Sobkowiak, Przewodnicząca Zarządu Osiedla Podolany

Sprawozdanie Zarządu Osiedla Podolany za rok 2021

Wstęp

Statystyki 2021 roku:
● Rada Osiedla podjęła 36 uchwał, Zarząd Osiedla podjął 15 uchwał,
● Zarząd Osiedla wysłał 128 pism do wydziałów, miejskich jednostek organizacyjnych
oraz innych podmiotów, wpłynęły 155 pisma w sprawach dotyczących Osiedla.

Budżet 2021
1. Budżet Rady Osiedla, przyznany przez Radę Miasta Poznania, wyniósł: 538 743 zł.
2. Środki przeznaczone na remonty ulic i chodników 5 600 zł, środki przeznaczone na remonty
placówek oświatowych: 101 949 zł, środki przeznaczone na budowę dróg lokalnych: 2 212 000
zł (budżet 4-letni na lata 2020-2023).

Dodatkowe środki z budżetu Miasta
● 10 mln 200 tys. zł – “Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz
z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich”. Zadanie zostanie zakończone
w I połowie 2022 r.
● 1 mln 668 tys. zł – “Odwodnienie ul. Zakopiańskiej na odcinku od ul. Biskupińskiej do
ul. Morszyńskiej”. Aquanet jako inwestor zastępczy wykonał odwodnienie w ul.
Zakopiańskiej wraz z budową kanalizacji sanitarnej. Zadanie zakończono w 2021 r.
● 600 tys. zł – “Budowa ul. Kaczmarka”. Zadanie zakończono w 2021 r.

● 750 tys. zł – “Przebudowa ulicy Dukielskiej i Krynickiej” na dokończenie inwestycji
prowadzonych wspólnie z Aquanet S.A. Zadanie zakończono w 2020 r.

Dodatkowe środki pozyskane z grantu
● 209 500,00 zł – “Modernizacja boisk na terenie Szkoły Podstawowej Nr 62”
(w tym 205.700 zł z budżetu Miasta Poznania, 3.600 zł darowizna Rady Rodziców SP 62 oraz
200 zł darowizna Stowarzyszenia Zielone Podolany – dziękujemy!). Zadanie zrealizowano w
2021r. W ramach prac wymieniono nawierzchnię małego boiska oraz wykonano modernizację
oświetlenia i ogrodzenia boisk.

Dodatkowe środki pozyskane z Poznańskiego
Budżetu Obywatelskiego

● 2 000 000 zł – wspólny projekt 9 osiedli: “Zielone FYRTLE! Niech połączą nas drzewa” (m.in.
164 278 zł na zagospodarowanie skweru przy ul. Karpińskiej – realizacja w 2022 r.)
● 600 000 zł – wspólny projekt 4 osiedli: “Festiwale, Kino Plenerowe, Kulturalne Lato Kiekrz /
Smochowice / Strzeszyn / Podolany” (m.in. 50.000 zł na imprezy dla Podolan w 2022 r.)
● 555 000 zł – wspólny projekt 4 osiedli: “Szkołą z kulturą” (m.in. 250.000 zł na wyposażenie
nowej auli w ZSP nr 15 na Podolanach w 2022 r.)
● 2 000 000 – wspólny projekt 9 osiedli: “Zielone FYRTLE! Niech połączą nas drzewa” (m.in.
223.000 zł na zieleń na ul. Jasielskiej, projekt został częściowo wykonany w 2021 r.)
● 600 000 zł – wspólny projekt 4 osiedli: “Festiwale, Kino Plenerowe, Kulturalne Lato Kiekrz /
Smochowice / Strzeszyn / Podolany” (m.in. 150.000 zł na imprezy z okazji 100-lecia Podolan –
projekt został zrealizowany w 2021 r.)
● 555 000 zł – wspólny projekt 4 osiedli: “Profesjonalne wybiegi dla psów” (m.in. 250.000 zł na
wspólny plac zabaw dla psów ze Strzeszyna i Podolan, przy torach kolejowych – projekt

w trakcie realizacji).
● 330 000 zł – “Podolany SP 62: malowanie klas c.d.”. Malowanie zostało wykonane latem
2020.

Zrealizowane zadania inwestycyjne

1. Budowa ul. Kaczmarka – etap II – mieszkańcy zyskali nową ulicę wraz z chodnikiem oraz
oświetleniem.
2. Zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni (m.in. ul. Strzeszyńska oraz Jasielska).
3. Montaż elementów uspokojenia ruchu (m.in. strefa Tempo 30 na dziewięciu ulicach).
4. Zakup i montaż kubłów na odpady.

Zrealizowane zadania remontowe
1. Remont fragmentu chodnika ul. Iwonickiej (odc. Strzeszyńska – Cieplicka)
2. Szkoła Podstawowa nr 62: remont sanitariatów.
3. Przedszkole nr 142: remont sal dydaktycznych.

Zrealizowane zadania
1. Uroczyste obchody z okazji 100-lecia powołania Podolan:
– FESTIWAL PODOLANY w dniu 21 sierpnia / MEZO / SARSA / ENEJ
– FESTYN FAMILIJNE PODOLANY w dniu 5 września / pokazy iluzji / pokazy ognia / konkursy
i atrakcje dla całych rodzin.
2. Podolańska Akcja Krwiodawstwa (4 września 2021).

3. Wiosenna i Jesienna Akcja Sprzątania Świata (wspólnie z mieszkańcami).
4. Konkurs Zielony Poznań.
5. Klub Seniora – organizacja warsztatów artystycznych: kursu kroju i szycia / rękodzieła
artystycznego / malowania na jedwabiu / wernisażu prac seniorek oraz gimnastyki.
6. Współorganizacja – wraz z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Twórców Ogrodów OSTO –
konkursu na zagospodarowanie skweru przy ulicy Karpińskiej. Wpłynęło 11 prac, wybrano 3
zwycięskie koncepcje, które staną się inspiracją do przygotowania ostatecznego projektu
skweru.
7. Organizacja spotkania z mieszkańcami pod Pomnikiem Poznańskich Harcerzy w dniu 11 listopada.
8. Powstanie Centrum Inicjatyw Lokalnych Podolany w celu realizacji inicjatyw mieszkańców.
9. Ochrona kasztanowców przed szrotówkiem.
10. Zakup odblasków dla dzieci w celu poprawy bezpieczeństwa.
11. Biuletyny, ulotki, plakaty o tematyce osiedlowej, materiały na 100-lecie Podolan.
12. Bieżąca dbałość o zieleń, porządek na osiedlu, park, skwery i place zabaw.

Najważniejsze plany na 2022 rok:
1. Zakończenie rozbudowy szkoły wraz z aulą i pomieszczeniami filii Biblioteki
Raczyńskich.
2. Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Karpińskiej (za placem zabaw), ze środków
wygranych w PBO 2022.
3. Ciąg dalszy budowy i modernizacji jak największej liczby dróg osiedlowych, chodników i
oświetlenia, m.in.:
– budowa fragmentu ulicy Krynickiej (odc. Zakopiańska – Czorsztyńska).
– budowa fragmentu ulicy Nałęczowskiej (odcinek Krynicka – Iwonicka).

– budowa fragmentu ulicy Anny Danysz – w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Budowy
Ulicy Danysz.
4. Rozwój Centrum Inicjatyw Lokalnych.
5. Dalszy rozwój działalności Klubu Seniora.
6. Zakup i montaż koszy na śmieci c.d.
7. Propagowanie Kolei Metropolitalnej jako środka transportu miejskiego oraz dalsze prace nad
powstaniem przystanku Druskienicka.
8. Posadzenie jak największej liczby drzew i zieleni na terenie osiedla.
9. Wspieranie inicjatyw lokalnych, stowarzyszeń mieszkańców.
10. Realizacja kolejnych imprez integracyjnych dla mieszkańców, dzieci i seniorów z Podolan.
11. Edukacja ekologiczna mieszkańców, dbałość o zieleń i czyste powietrze na osiedlu.
12. Dbałość o równomierny rozwój osiedla.

Serdecznie witamy nowych mieszkańców Podolan
i zapraszamy do aktywnego udziału w życiu Osiedla,
a wszystkim dziękujemy za życzliwość i wsparcie.

Skip to content