Aktualności Inwestycje

Podsumowanie realizacji grantu na najlepsze inicjatywy lokalne na terenie ZSP nr 15 w roku 2023

Osiedle Podolany w ramach środków uzyskanych w konkursie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta – osiedli, przekazanych do Wydziału Oświaty przystąpiło w 2023 roku do realizacji zadania pn. „Zielona droga do Szkoły i modernizacja terenów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15”.

Zadanie zrealizowano zgodnie z projektem i zakończono we wrześniu 2023 roku. Realizacja odbywała się pod nadzorem inspektora budownictwa, a także – ze względu na stare kasztanowce – pod nadzorem inspektora dendrologicznego.

Inwestycja znacząco podniosła jakość głównej drogi prowadzącej do szkoły, do której w porze deszczowej można dojść lub dojechać rowerem bez żadnych problemów oraz polepszyła funkcjonalność i estetykę terenów szkolnych.

Osiągnięto następujące efekty:
– poprawę bezpieczeństwa dzieci i pracowników w drodze do i ze szkoły,
– poprawę warunków życia starych kasztanowców, posadzonych przez pierwszych osadników Podolan,
– lepsze zagospodarowanie i odprowadzanie wód deszczowych, które posłużą do nawadniania drzew i krzewów,
– polepszenie estetyki terenów szkolnych,
– przy jednoczesnym zachowaniu  wymaganych odrębnymi przepisami parametrów drogi przeciwpożarowej.

Serdecznie dziękujemy Komisji Grantowej za przyznane środki na realizację zadania.

Całość kosztowała 321 333 zł, w tym 126.925 z budżetu Miasta, 4.000 zł od darczyńcy – Rady Rodziców ZSP nr 15, 4.000 zł od darczyńcy – firmy Pekabex Bet S.A,  a pozostała kwota ze środków Rady Osiedla. Serdecznie dziękujemy Darczyńcom za ofiarowane dofinansowanie i dobrą współpracę.

Wykonawcą inwestycji był Zakład Budowlano-Drogowy Robert Jachimowski z Podolan.

Skip to content