Aktualności Klub Seniora

Warsztaty Artystyczne dla Seniorek i Seniorów

Warsztaty artystyczne dla seniorek i seniorów – nabór

W maju 2024 r. wystartował projekt pod nazwą „Warsztaty artystyczne dla seniorek i seniorów” dedykowany dla Podolan, realizowany i finansowany ze środków Miasta Poznania w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024.
Projekt jest bezpłatny dla uczestników warsztatów.
 
Na projekt składają się:
– 4 warsztaty pisania ikon – w maju,
– 3 warsztaty fotograficzne – w czerwcu,
– 4 warsztaty malarskie – we wrześniu,
– 4 warsztaty pisania ikon – w październiku,
– 3 warsztaty obejmujące aranżację, montaż wystawy, wystawę oraz projektowanie i przygotowanie folderu i plakatów – przełom września i października.
Nabór na wszystkie warsztaty trwa w systemie ciągłym aż do wyczerpania miejsc.
Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach mogą zgłaszać swoją kandydaturę na adres klub.seniora.podolany.barbara@gmail.com.pl lub telefonicznie 607 997 613.
 
Koszt projektu trwającego od 10 maja 2024 r. do 31 października 2024 r. to 13 tys. zł, plus 1740 zł
wkładu własnego osobowego w postaci pracy woluntariuszy.
 
Pierwsza, majowa edycja warsztatów pisania ikon jest zrealizowana od 10 – 31 maja 2024 r. i bierze w niej udział 13 seniorów.
Zajęcia prowadzi pani dr Aleksandra Michalska, specjalistka ikonopisania.
Po zakończeniu tego cyklu warsztatów przedstawiona zostanie internetowa wystawa wykonanych ikon na stronie Rady Osiedla Podolany
www.ropodolany.pl w sekcji Klub Seniora.
 
Barbara Kubiak-Sobczak, koordynatorka Pracowni Rysunku i Malarstwa

Migawski z przebiegu warsztatów…

Skip to content