RoPodolany.pl

Witamy na Oficjalnej Stronie Internetowej Rady Osiedla PODOLANY w Poznaniu.

 Podolany to dzielnica Poznania o powierzchni 5,3 km 2 zamieszkana przez 8.038 osób (dane z marca 2019). Rady Osiedli są organami pomocniczymi Rady Miasta. Osiedlowi radni są do nich wybierani w wyborach bezpośrednich większością głosów. Rady Osiedli mają wg Statutu m. Poznania (miejskiej konstytucji) funkcję opiniodawczą. Są one ważnym elementem łączącym mieszkańców z władzami miejskimi. Wykonywaniem uchwał Rady zajmuje się Zarząd Osiedla. Wszyscy członkowie Rady Osiedla Podolany wykonują swoje obowiązki społecznie – za swoją pracę nie pobierają wynagrodzenia.