Informacje o Galerii 2 Piętro

Pod koniec roku 2011, jako efekt współpracy Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury, Rady Osiedla Podolany oraz Szkoły Podstawowej Nr 62 w Poznaniu, powstała na Podolanach Galeria „2.piętro”. Siedzibą Galerii została dawna aula gimnazjum, wyremontowana na potrzeby szkoły i Stowarzyszenia przez Radę Osiedla Podolany.

Uroczyste otwarcie Galerii nastąpiło 26 stycznia 2012r. wystawą „Poznań moje miasto” i koncertem Piotra Kuźniaka (więcej o otwarciu).

Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu rozpoczęło działalność w 2002 roku, a w dniu 13 października 2004 roku zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego jako organizacja pożytku publicznego (nr KRS 0000180056) i zrzesza policjantów, emerytów i członków rodzin, twórców i sympatyków kultury z wielkopolskiego środowiska cywilnego oraz z całej Polski.

Promuje i upowszechnia kulturę w Wielkopolsce poprzez organizację wystaw, plenerów , warsztatów dla dzieci, spotkań autorskich i innych działań twórczych. Promuje twórców ze środowiska policyjnego oraz pokazuje prace twórców z wielkopolskiego świata artystycznego

Promocja kultury i twórców policyjnych ma na celu również oddziaływanie prewencyjne oraz wzmacnianie więzi środowiskowych i systematyczne działanie na rzecz budowy nowoczesnego wizerunku Policji, Policji przyjaznej obywatelowi.

Na Osiedlu Podolany STiSK zobowiązało się do:

 • prowadzenia działalności wystawienniczej w Galerii „2.pietro” promującej twórczość członków STiSK, artystów spoza Stowarzyszenia, malujących nauczycieli oraz utalentowanych uczniów, poprzez
 • organizowanie jeden raz w kwartale  otwartych uroczystych  wernisaży  wystaw prac malarskich, tkanin lub rzeźb, fotografii itd. dla społeczności lokalnej oraz szkoły (nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników) połączonych z koncertami.
 • STiSK przewiduje również powtórkę wernisaży dla uczniów Szkoły lub poszczególnych klas – w zależności od zainteresowania i potrzeb
 • prowadzenie edukacji  artystycznej wśród uczniów, poprzez:
 • organizowanie po wernisażach spotkań autorskich  z uczniami lub z członkami koła sympatyków kultury, kółka plastycznego – jeden raz w kwartale lub w miarę potrzeb, nie częściej jednak niż raz w miesiącu. 
 • dążenie do utworzenia koła sympatyków kultury i prowadzenie z nimi comiesięcznych warsztatów plastycznych w zakresie różnych technik  wypowiedzi artystycznej
 • zorganizowanie jeden w raz w roku dla uczniów szkoły tygodniowych warsztatów plastycznych
 • organizowanie  dla nauczycieli i rodziców  warsztatów plastycznych malowania na jedwabiu i in w miarę potrzeb i zainteresowania
 • umożliwienie utalentowanym plastycznie uczniom udziału w  letnich warsztatach plastycznych organizowanych  przez STiSK poza Poznaniem.
 • prowadzenie promocji sztuki operowej przez umożliwienie nabycia tanich biletów na wybrane przedstawienia operowe dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
 • obejmowanie patronatem działań artystycznych realizowanych na terenie Szkoły przez nauczycieli plastyki, fundowanie nagród w postaci prac malarskich w różnorodnych konkursach o ile będą zawierały elementy kultury, sztuki, plastyki i muzyki
 • współuczestniczenie w działaniach  społecznych i artystycznych na terenie osiedla inicjowanych przez ROP  oraz podejmowanie wspólnych projektów na rzecz  lokalnego środowiska  w zakresie promocji i upowszechniania kultury i sztuki (wyciąg z Porozumienia).

 


Gorąco zachęcamy do korzystania z tak bogatej oferty kulturalnej.